Ideile tale trebuie protejate”
 
 

Plecând de la această premisă, considerăm că, fiecare persoană fizică sau juridică, are dreptul de a-şi proteja propriile creaţii şi de a le valorifica, în vederea obţinerii de beneficii materiale sau de orice alta natură, pentru creşterea standardului de viaţă, ori dezvoltarea propriei afaceri.

In mediul concurenţial, nu se ţine cont întotdeauna de practicile comerciale loiale, din aceste motive, apărarea drepturilor de proprietate industrială dar, mai ales, protejarea acestora prin înregistrare sunt esenţiale.

Ca urmare, în scopul asigurării de servicii şi consultanţă de înalta ţinuta profesională, în domeniu, s-a înfiinţat cabinetul de proprietate industrială TURTOI & ASOCIATII.

Prin experienţa acumulată în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Mărci, dar şi prin cursuri de specializare la OMPI (Oficiul Mondial al Proprietatii Industriale), OHIM (Oficiul Mărcii Comunitare), OEB (Oficiul European de Brevete), vă asigurăm protejarea drepturilor conferite prin înregistrare.

Intr-un climat de confidenţialitate şi profesionalism vă oferim o gamă variată de servicii în domeniul proprietăţii industriale în vederea dezvoltării şi promovării afacerilor, sau creaţiilor dumneavoastră.

Consilier P.I.
Radu TURTOI

 
  [ top ]
      Compania
      Marci
      Desene si modele
      Inventii
      Drepturi de autor
      Nume de domeniu
      Legi si hotarari
      Instructiuni